Kontakt

Rada spolku
Martin Klihavec - předseda, tel.773642172
Mgr. Aida Líhová - Legnerová - místopředseda
Jana Grossová

Při spolku působí Klub příznivců obnovy varhan chrámu sv. Petra a Pavla v Mělníce.

Sídlo spolku
Na Vyhlídce 18/2
276 01 Mělník
e-mail: moosmelnik@seznam.cz
IČ:26668823

Roční členský příspěvek je 250,- Kč, důchodci a studující 150,- Kč (odsouhlaseno valnou hromadou 21. 2. 2008).
Registrační poplatek činí 50,- Kč.
Registrační a členský příspěvek je možné uhradit na valné hromadě nebo převodem na účet 279637868/0300 u Poštovní spořitelny, pobočka Mělník. Jako variabilní symbol použijte datum narození ve tvaru den měsíc rok (např. 1.1.1958 jako 01011958)

Přihláška pro zájemce o členství ve spolku.