Sídlo spolku (korespondeční adresa)

Mělnický osvětový a okrašlovací spolek
Na Vyhlídce 18/2
276 01 Mělník

IČ:
266 68 823

E-mail

moosmelnik@seznam.cz

Číslo účtu (pro případné podporovatele)

279637868 / 0300
vedený u Poštovní spořitelny, pobočka Mělník

Facebook

fb.com/moosmelnik