Klub příznivců obnovy varhan chrámu sv. Petra a Pavla v Mělníce

Projekt obnovy varhan 2005-2014 (prezentace)

Časová osa projektu obnovy varhan

Titulní strana publikace Příběh mělnických varhan

Obálka CD Nové varhany chrámu sv. Petra a Pavla (A. Bárta)

Obálka CD - skladby

Mělník, kostel sv. Petra a Pavla - obnova kostela a varhan

Mělník, kostel sv. Petra a Pavla - obnova varhan 2012

Mělník, kostel sv. Petra a Pavla - obnova varhan 2013

Klub příznivců obnovy varhan a jeho cíle

Varhany chrámu sv. Petra a Pavla v Mělníce

Příběh mělnických varhan a historie jejich obnovy

Návrat zrestaurovaného barokního prospektu

Nové varhany a etapizace jejich výstavby

Varhanářská dílna Kánský - Brachtl

Účty projektu obnovy varhan

Dosud vynaložené prostředky

Darovací smlouva

Kategorie dárců

Přehled dárců

Akce ve prospěch projektu obnovy varhan

Dny pro varhany - Mělník 2007 (1. 5. - 13. 5. 2007)

Dny pro varhany - Mělník 2008 (20. 4. - 1. 5. 2008)

Benefiční koncert, Mělník, kostel sv. Petra a Pavla, 17. 5. 2009, 16 hod.

Benefiční koncert, Mělník, kostel sv. Petra a Pavla, 16. 5. 2010, 16 hod.

Benefiční koncert, Mělník, kostel sv. Petra a Pavla, 15. 5. 2011, 16 hod.

Benefiční koncert, Mělník, kostel sv. Petra a Pavla, 13. 5. 2012, 16 hod.

Benefiční koncert, Mělník, kostel sv. Petra a Pavla, 5. 5. 2013, 16 hod.

Cyklus chrámových koncertů

Mediální partneři