Otevřena podzemní chodba, vedoucí k bývalému vodojemu pod náměstím Míru

16.4.2018