Co chceme

Cíle spolku stanovuje § 1, odst. 1 stanov: „Mělnický osvětový a okrašlovací spolek“ (dále jen Spolek) je nepolitické občanské sdružení vzniklé podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. „Jeho cílem a účelem je aktivně osvětově působit na širokou veřejnost se záměrem vytvářet vztah k místu, kde žijeme a za které máme spoluzodpovědnost. Spolek chce šířit pochopení pro ochranu historických památek jako jednoho ze zdrojů poznání minulosti a duchovního obohacení přítomnosti, chce napomáhat jejich obnově. Zároveň chce šířit pochopení pro ochranu a obnovu městské zeleně a historických vinic.“

Formy, jak chce spolek dosáhnout naplnění cíle, jsou různé. Plánováno je pořádání kulturních a společenských akcí (výstavy, koncerty, přednášky), propagační a publikační činnost, chceme příp. podávat výkonným, samosprávným a jiným veřejným institucím podněty reagující na skutečnosti, které jako občané města Mělníka prožíváme.

Předpokládáme, že členové spolku budou pro něj, a tedy pro své město pracovat nezištně, příjmy (členské příspěvky, dary, dotace) budou vkládány především do obnovy drobných památek, které nenahraditelně dotvářejí místo, v němž žijeme, bohužel však stojí na okraji zájmu. Příkladů najdeme v našem městě mnoho. Máme je zmapovány a chceme postupně, především v součinnosti s Městem Mělník a římskokatolickou církví, napomáhat k jejich záchraně a obnově. Některé jsou poničené, jiné již zcela zmizely, avšak alespoň ještě existují v paměti lidí nebo jsou zachyceny na fotografiích.

Spolek byl zaregistrován u Ministerstva vnitra ČR dne 2. července 2004. O činnosti spolku a o městě samém bude členy informovat Občasník mělnický.