Mělnický osvětový a okrašlovací spolek

Jeho cílem a účelem je aktivně osvětově působit na širokou veřejnost se záměrem vytvářet vztah k místu, kde žijeme a za které máme spoluzodpovědnost. Spolek chce šířit pochopení pro ochranu historických památek jako jednoho ze zdrojů poznání minulosti a duchovního obohacení přítomnosti, chce napomáhat jejich obnově. Zároveň chce šířit pochopení pro ochranu a obnovu městské zeleně a historických vinic.

Připravované akce

18. května 2019

Srdečně Vás zveme na prohlídku podzemí domu "U Zlatého beránka" na náměstí Míru.
Dveře jsou otevřeny 18. května 2019, od 09.00h do 17.00h.

Pozvánka