Mělnický osvětový a okrašlovací spolek

Jeho cílem a účelem je aktivně osvětově působit na širokou veřejnost se záměrem vytvářet vztah k místu, kde žijeme a za které máme spoluzodpovědnost. Spolek chce šířit pochopení pro ochranu historických památek jako jednoho ze zdrojů poznání minulosti a duchovního obohacení přítomnosti, chce napomáhat jejich obnově. Zároveň chce šířit pochopení pro ochranu a obnovu městské zeleně a historických vinic.

Připravované akce

16. března 2019

Den otevřených dveří mělnického podzemí - sklep domu čp. 134 v Palackého ulici

Zobrazit